Streaming - 20/11/2023

Gemeenteraad & Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Kijk hier live

Agenda

Openbare zitting - RvMW
 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 16 oktober 2023
 2. Cofinanciering Lokaal partnerschap Westhoek ihkv Capacity Building
 3. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Foodsavers en huurovereenkomst PC De Craeye
 4. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 21 en 74 van het decreet lokaal bestuur: Aanpassen huishoudelijk reglement doorgangswoning.
Openbare zitting - GR
 1. Notulen gemeenteraad dd. 16 oktober 2023
 2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Malengier - definitieve vaststelling
 3. Goedkeuring akte voor vestiging erfdienstbaarheid voor gebruik van 4 parkings achter het Sint Lucasgebouw te Zonnebeke door besloten vennootschap Gheyde
 4. Opmaak addendum huurovereenkomst 2 loodsen, afdak en verharde buitenoppervlakte Frezenbergstraat 93A
 5. Aanleg infrastructuur hoppinpunten Geluveld, Nonnebossen & Zandvoorde - goedkeuring lastvoorwaarden, meetstaat & raming
 6. Wijziging zonale politieverordening openbare orde - politiezone Arro Ieper, goedkeuring
 7. Goedkeuring politieverordening openbare orde betreffende laadmatten elektrische voertuigen
 8. Gemeentelijk reglement inzake privaat laden via de publieke ruimte, goedkeuring
 9. Aanpassing aanvullend verkeersreglement voor de Ieperstraat houdende verbod voor zwaar verkeer (+7,5T) uitgezonderd lijnbussen, goedkeuring
 10. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement Ijzerweg
 11. EFIN - Goedkeuring gemeentelijke toetreding tot EFIN in het kader van solaractiviteit
 12. EFIN - Aanduiding vertegenwoordigers in de Algemene Vergaderingen van EFIN
 13. EFIN - Afstemming stemgedrag (plaatsvervangend) vertegenwoordiger tijdens de Buiten-gewone Algemene Vergadering van EFIN dd. 05.12.2023 op deze gemeenteraadsbeslissing
 14. MIROM - Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 12 december 2023
 15. TMVS - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering TMVS dd. 12 december 2023
 16. DVV Westhoek - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering DVV West-hoek dd. 13 december 2023
 17. WVI - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd. 13 december 2023 om 18.30 uur
 18. WVI - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd. 13 december 2023 om 19.00 uur
 19. De Watergroep - Goedkeuring agenda buitengewone statutaire vergadering dd. 15 decem-ber 2023
 20. Gaselwest - Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering dd. 19.12.2023 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
 21. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met K. veloclub eendracht maakt macht
 22. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 21 van het decreet lo-kaal bestuur: Erfgoedpremie
 23. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Burgemeesterconvenant en andere overeenkomste