Streaming - 18/09/2023

Gemeenteraad & Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Kijk hier live

Agenda

Openbare zitting - RvMW
 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 26 juni 2023
 2. Kennisname ontslag Sam Calmeyn als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Verkiezing van de voorgedragen kandidaat Conny Houthoofd na onderzoek van de geloofsbrieven.
 3. Kennisname goedkeuring Agentschap Binnenlands bestuur voor de jaarrekening 2022 gemeente en OCMW
 4. Kennisname van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 5de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW.
Openbare zitting - GR
 1. Notulen gemeenteraad dd. 26 juni 2023
 2. Advies uitvoeringsdossier en goedkeuring Agion-subsidiedossier voor infrastructuurwerken in GBS De Zonnebloem
 3. Goedkeuring schoolreglement GBS De Zonnebloem
 4. Goedkeuring schoolreglement GBS De Regenboog
 5. Goedkeuring arbeidsreglement GBS De Zonnebloem
 6. Goedkeuring arbeidsreglement GBS De Regenboog
 7. Het operationele luik Vervoer op Maat van de Vervoerregio Westhoek - kennisname en goedkeuring
 8. Goedkeuring van de gedeeltelijke afschaffing en verplaatsing van de voetweg 17 in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag voor de site Zandvoordestraat 18
 9. Verkoop van 300 m² grond in de Warande te Beselare - goedkeuring verkoopakte
 10. Opvolgingsrapportering bij het meerjarenplan en jaarverslag 2022, kennisname
 11. Kennisname van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 5de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en ocmw dd. 26.06.2023
 12. Kennisname goedkeuring Agentschap Binnenlands bestuur voor de jaarrekening 2022 gemeente en OCMW
 13. Kennisname van de goedgekeurde jaarrekening 2022 van het AGB MMP1917 en verlening van kwijting aan de bestuurders
 14. Kennisname rapport auditopdracht TA Reispassen en rijbewijzen bij Lokaal bestuur Zonnebeke
 15. Aanduiding van een vertegenwoordiger met raadgevende stem binnen de Raad van Bestuur van projectvereniging CO7
 16. ZEFIER - Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering dd. 19 december 2023
 17. Budget 2024 kerkfabriek Sint-Martinus Beselare
 18. Budget 2024 kerkfabriek St.-Audomarus Passendale
 19. Budget 2024 kerkfabriek O.L.V. Zonnebeke
 20. Ondertekening engagementsverklaring met de gemeente Laarne tot samenwerking heksengemeenten.
 21. Advies van de gemeenteraad m.b.t. het gebruik van vaste bewakingscamera's op een niet-besloten plaats: oude gemeenteschool van Beselare (nieuw vrijetijdscentrum in wording)
 22. Bekrachtiging reglement Leurhandel - Omloop van Vlaanderen 2023
 23. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Huwen in open lucht of een andere locatie dan het gemeentehuis
 24. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: SportKompas voor kinderen tussen 8 en 10 jaar
 25. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Wegenwerken
 26. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Rennestraat - Maagdestraat
 27. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Verlichtingspalen in de Voerman en elders