Streaming - 09/05/2022

Gemeenteraad & Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Kijk hier live

Agenda

Openbare zitting - RvMW
 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 11 april 2022
 2. Vaststelling van de jaarrekening 2021 voor het gedeelte OCMW
 3. Jaarverslag 2021 - kennisname
 4. Kennisname rapportering klachten 2021 - OCMW
 5. Openbare verkoop stuk landbouwgrond gelegen Rijselbosstraat te Zonnebeke - goedkeuring ontwerp verkoopakte en pachtbeëindiging en vaststellen minimale verkoopprijs
Openbare zitting - GR
 1. Notulen gemeenteraad dd. 11 april 2022
 2. Vaststelling van de jaarrekening 2021 deel gemeente
 3. Goedkeuring deel OCMW van de jaarrekening 2021 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn en definitieve vaststelling geïntegreerde jaarrekening 2021 gemeente en OCMW
 4. Jaarverslag 2021 - kennisname
 5. Kennisname rapportering klachten 2021 - gemeente en OCMW
 6. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Kreaplast' te Zonnebeke - definitieve vaststelling
 7. Woonmaatschappij - verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij
 8. Aanpassing subsidiedossier woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle 2023-2025
 9. Belastingreglement op masten en pylonen op het grondgebied van Zonnebeke voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025
 10. WSO Jaarverslag en afrekening 2021
 11. Reglement op leurhandel ter gelegenheid van de Zonnebatjes 2022
 12. WVI - Goedkeuring agenda algemene vergadering dd. 8 juni 2022
 13. Gaselwest - Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest dd. 28.06.2022
 14. TMVS - Goedkeuring agenda algemene jaarvergadering TMVS dd. 21 juni 2022
 15. Toegevoegd punt door raadslid Luk Hoflack conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Het realiseren van bijkomende autoparkeerplaatsen nabij het voetbalveld van F.C. Passendale en inrichten van deze site ten dienste van de Passendaalse jeugd
 16. Toegevoegd punt door raadslid Sophie Vangheluwe conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: MIROM - Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van MIROM dd. 2 juni 2022
 17. Interpellatie ingediend door raadslid Hoflack: Uitleg bij het dossier Skatepark
 18. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Zebrapaden Zandvoorde
 19. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Buitenspeeldag